Młodszy specjalista/Młodsza Specjalistka ds. BHP w branży budowlanej

22.11.2022

Wymagania:

— Wykształcenie zawodowe w zakresu BHP;
— Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 1 rok;
— Znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania obowiązków;
— Bardzo dobra znajomość przepisów i norm z zakresu bezpieczeństwa ppoż. i BHP, umiejętność interpretacji i zastosowania przepisów prawnych BHP;
— Dobra znajomość pakietu MS Office;
— Gotowość do krótkotrwałych wyjazdów służbowych na terenie Polski;
— Odpowiedzialność, samoorganizacja, dyspozycyjność, kreatywność, otwartość, zaangażowanie.

Mile widziane i będzie atutem:

— Posiadanie uprawnień określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz, 704 ze zm.);
— Posiadanie uprawnienia Inspektora ochrony przeciwpożarowej;
— Posiadanie uprawnienia do prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP i ppoż.;
— Znajomość języków ukraińskiego i rosyjskiego;
— Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w branży budowlanej.

Obowiązki:

— Kontrolowanie warunków pracy i raportowanie przestrzegania przepisów i zasad BHP w pracy na firmie (w biurze i na budowach);
— Wdrażanie dobrych praktyk i procedur pracy dotyczących BHP i p.poż. na firmie (w biurze i na budowach);
— Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów;
— Organizowanie i w razie posiadania odpowiedniego uprawnienia — prowadzenie szkoleń BHP;
— Uczestnictwo w opracowywaniu, dostosowywaniu i wdrażaniu wewnętrznych procedur, instrukcji i wymogów w zakresie BHP i p.poż
— Współpraca w imieniu firmy z służbami BHP na budowach, gdzie Wykonawcom/Podwykonawcom robót budowlanych jest firma;
— Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia robót na budowie przez pracowników firmy (IBWR, Ocena ryzyka, BL, szkolenia BHP etc.);
— Przygotowywanie dokumentów na żądanie PIP oraz innych jednostek uprawnionych;
— Sporządzanie raportów, analiza realizowanych działań i raportowanie wyników;

Oferujemy:

— Rynkowe wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
— Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
— Wszystkie dokumenty do legalnej pracy dla obcokrajowców (pozwolenia na pracę, pomóc w otrzymaniu karty pobytu);
— Praca stacjonarna w biurze (Warszawa Wesoła) lub hybrydowa;
— Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych;
— Finansowe systemy motywacyjne (premii, dopłaty).

Mile widziane w naszym zespole!

Prosimy o wysłanie CV na adres mailowy firmy: biuro@rcbud.pl, w temacie wiadomości prosimy pisać: „Imię, nazwisko, aplikant na stanowisko …”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez R.C. BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą znajdującą się pod adresem: 00-837 Warszawa, ul. Pańska 96/83, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”