Prace betonowe

Znaczna część konstrukcji nośnych obiektów przemysłowych i transportowych wykonana jest z prefabrykatów betonowych. Zastosowanie betonów o wysokiej wytrzymałości o wystarczająco wysokim współczynniku jednorodności może zmniejszyć zużycie materiałów, zmniejszyć ciężar i koszt konstrukcji, a jednocześnie zmniejszyć pracochłonność ich wytwarzania i montażu.

Zastosowanie betonów o wysokiej wytrzymałości pozwoli na znaczne zwiększenie produktywności stoisk fabrycznych bez istotnych zmian w  technologii  pracy.

Metody betonowania dobierane są z uwzględnieniem konstrukcji budynków, objętości układanego żelbetu monolitycznego, wymaganej intensywności wznoszenia budynków monolitycznych, powtarzalności konstrukcji monolitycznych i serii budynków.

Procesy pracy wykonywane przez zespół betoniarzy obejmują:

 • Oczyszczenie szalunku przed betonowaniem i zraszanie wodą (dotyczy szalunku drewnianego); 
 • Uszczelnianie szczelin i smarowanie powierzchni szalunku stalowego (możliwość wykonania po uzgodnieniu zarówno przez szalowników jak i betoniarzy);
 • Czyszczenie armatury i części zatopionych z brudu, rdzy i przyklejonej zaprawy cementowej obróbka szwów roboczych (usunięcie filmu cementowego);
 • Przygotowanie i testowanie w działaniu mechanizmów i urządzeń oraz przygotowanie inwentaryzacji i urządzeń wykorzystywanych w pracach przy rozprowadzaniu i układaniu mieszanki betonowej;
 • Oczyszczenie szalunków i okuć ze śniegu i lodu, ogrzewanie ich parą, gorącą wodą lub ciepłym powietrzem (w warunkach zimowych);
 • Odbiór, dostawa, dystrybucja i umieszczanie mieszanki betonowej w konstrukcji;
 • Montaż i przemieszczanie urządzeń dźwigowych w procesie betonowania (jeśli jest to część obowiązków zespołu wynikających z umowy), a także podajników wibracyjnych, zsypów wibracyjnych, bunkrów, rur betonowych, przenośników mobilnych itp.;
 • Płukanie rur betonowych i pompowanie zaprawy cementowej lub wapiennej (między przybitkami) przed betonowaniem;
 • Czyszczenie (i w razie potrzeby płukanie) mechanizmów, narzędzi i urządzeń po zabetonowaniu z przyklejonego betonu i brudu;
 • Podlewanie betonu na czas zgodnie z reżimem pielęgnacji betonu;
 • Monitorowanie (podczas podgrzewania betonu) zachowania pozycji konstrukcyjnej elektrod, grzejników zewnętrznych i wewnętrznych, termopar pomiarowych, starannego przykrycia ułożonego betonu;
 • Pokrycie powierzchni betonu specjalnymi emulsjami (w suchym gorącym klimacie), jeśli jest to część pracy brygady w ramach kontraktu;
 • Pokrycie betonu specjalnymi foliami (w suchym gorącym klimacie), a także izolację (w warunkach zimowych), jeśli jest to część pracy brygady w ramach kontraktu.

RC BUD Sp. z o.o. zapewnia pełny cykl prac betonowych o dowolnej objętości i złożoności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wysoką jakością i terminowością wykonania prac betonowych przez profesjonalnych specjalistów, prosimy o kontakt pod numerami telefonów podanymi w dziale Kontakt.