Kontakt

WSPÓŁPRACA
Prezes zarządu firmy R.C. BUD
Roman Chernykh
+48 570 051 633
biuro@rcbud.pl

SPRAWY ADMINISTRACYJNE
BEZPIECZEŃSTWO PRACY (BHP)

Tamara Bondar
+48 793 028 541
tamara.bondar@rcbud.pl

ZATRUDNIENIE W R.C. BUD
SPRAWY KADROWE
DOKUMENTY, WSPARCIE

Ihor Kodenchuk
+48 793 753 685
biuro@rcbud.pl