Szalunki

„Szalunek” odnosi się do tymczasowej konstrukcji pomocniczej, która po umieszczeniu w pozycji roboczej tworzy formę do układania mieszanki betonowej.

Szalunki pozwalają na nadanie pożądanego kształtu mieszance betonowej przed jej stwardnieniem; określa poprawność wymiarów i położenia w przestrzeni betonowanej konstrukcji, wzajemne ułożenie jej części, a także jakość powierzchni betonu i jego wytrzymałość. 

Procesy pracy przy montażu i demontażu szalunków obejmują:

 • Przygotowanie terenu do montażu szalunku (w razie potrzeby z lokalnym wyrównaniem gruntu);
 • Przeniesienie osi i znaków budowanych konstrukcji na miejsce montażu szalunków;
 • Sprawdzenie jakości powierzchni dostarczonych płyt szalunkowych;
 • Kompletowanie szalunków i części łączących, przechowywanie ich według marek w kolejności montażu;
 • Montaż w pozycji projektowej szalunku i jego mocowanie;
 • Montaż rusztowań i rusztowań wraz z weryfikacją ich wytrzymałości i stateczności;
 • Sprawdzenie zgodności kształtów i wymiarów geometrycznych zmontowanego szalunku z rysunkami roboczymi;
 • Czyszczenie zmontowanego szalunku z gruzu i brudu;
 • Systematyczne monitorowanie stanu szalunków, rusztowań, rusztowań i mocowań w trakcie betonowania oraz w razie potrzeby dodatkowe mocowanie;
 • Demontaż szalunków i rusztowań etapami zgodnie z instrukcjami obsługi technicznej;
 • Sortowanie, magazynowanie, naprawa (w razie potrzeby) oraz przygotowanie do ponownego użycia (w tym smarowanie metalowych elementów szalunków).

Metoda wznoszenia budynków za pomocą szalunków jest uznawana za obiecującą i stała się powszechna. Technologia monolitycznego budownictwa mieszkaniowego pozwala na tworzenie dowolnych krzywoliniowych kształtów, projektowanie i budowanie unikalnych w swojej architekturze budynków o swobodnych układach, dużych rozpiętościach i wymaganej wysokości stropu.

RC BUD Sp. z o.o. zapewnia pełny cykl szalunków o dowolnej objętości i złożoności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani wysokiej jakości i terminowym wykonaniem szalunków przez profesjonalnych specjalistów, prosimy o kontakt pod numerami telefonów podanymi w dziale Kontakt.