Młodszy specjalista/Młodsza Specjalistka ds. kadr w branży budowlanej

22.11.2022

Wymagania:

— Wyksztalcenie zawodowe w kierunku kadr i administracji (nieobowiązkowo wyższe);
— Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. 2 lata;
— Znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania obowiązków;
— Bardzo dobra znajomość przepisów i norm z zakresu administracji, prawa pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych;
— Dobra znajomość pakietu MS Office;
— Odpowiedzialność, samoorganizacja, dyspozycyjność, kreatywność, otwartość, zaangażowanie.

Mile widziane i będzie atutem:

— Znajomość języków ukraińskiego i rosyjskiego;
— Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku w branży budowlanej.

Obowiązki:

— Sporządzanie dokumentacji związanej z przebiegiem pracy pracowników oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych), dbałość o kompletność akt osobowych i zgodność z obowiązującymi przepisami i procedurami wewnętrznymi;
— Przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników firmy oraz zleceniobiorców;
— Ewidencja czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich pracowników firmy;
— Współpraca z firmą, zlecającej zewnętrzne usługi kadrowo-płacowe;
— Bieżące monitorowanie zmian obowiązujących przepisów, ich analiza i interpretacja, udzielenie rekomendacji zarządu o prawidłowe wykonywanie przepisów prawa pracy;
— Wprowadzanie i monitorowanie informacji pracowniczych w systemie kadrowym, przygotowanie i monitorowanie bazy danych do celów analitycznych;
— Sporządzanie raportów, zestawień kadrowych i płacowych na potrzeby wewnętrzne w programie Excel, analiza realizowanych działań i raportowanie wyników;
— Inne zadania, zlecone przez Pracodawcę.

Oferujemy:

— Rynkowe wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
— Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
— Wszystkie dokumenty do legalnej pracy dla obcokrajowców (pozwolenia na pracę, pomóc w otrzymaniu karty pobytu);
— Praca stacjonarna w biurze (Warszawa Wesoła) lub hybrydowa;
— Możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych;
— Finansowe systemy motywacyjne (premii, dopłaty).

Mile widziane w naszym zespole!

Prosimy o wysłanie CV na adres mailowy firmy: biuro@rcbud.pl, w temacie wiadomości prosimy pisać: „Imię, nazwisko, aplikant na stanowisko …”.

W aplikacji prosimy zawrzeć klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych, których podanie nie wynika z przepisów prawa, przez R.C. BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą znajdującą się pod adresem: 00-837 Warszawa, ul. Pańska 96/83, w celu rozpatrzenia mojej kandydatury na potrzeby niniejszej rekrutacji.”